ITAB Shop Concept AB | Box 9054 | SE-550 09 Jönköping, Sweden | Visiting adress: Instrumentvägen 2 | +46 36 31 73 00 | info@itab.com . För frågor angående webbplatsen, vänligen kontakta webmaster@itab.com

3831

Aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ), org.nr 556292-1089, med i samband med Företrädesemissionen till bolagets största aktieägare, 

"Återköp som sker när aktien kan anses vara lågt värderad är att föredra framför utdelning, då återköp är värdeskapande för befintliga aktieägare till skillnad från utdelning som är värdeneutralt. Itab Shop Concept AB (556292-1089). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. ITAB säljer, utvecklar, tillverkar och installerar kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I erbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, innovativa lösningar för kassalinjen, professionella belysningssystem och interaktiva produkter.

Itab största aktieägare

  1. Www dachser se
  2. Mäta vatten hårdhet
  3. Arbetsförmedlingen haninge öppettider
  4. Ture sventon serie
  5. Johan schaffer bålsta

This will have direct effect on your access to C&I online. ITAB Outdoor - Fritidskläder till bra priser sedan 1980 Med vårt stora sortiment är itaboutdoor.se platsen där du kan hitta fritidskläder online som kommer att glädja hela familjen, stora som små. Vi tillverkar, designar och importerar våra plagg så att du kan köpa kläder utan några onödiga mellanhänder. ITAB Shop Concept AB (publ) (“ITAB” eller “Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att föreslå en rekapitalisering av Bolaget bestående av en företrädesemission om cirka 768 MSEK (”Företrädesemissionen”) varigenom WQZ Investments Group Ltd (”Investeraren”) kommer investera cirka 410 MSEK i ITAB. De nuvarande största aktieägarna har lämnat som förslag till valberedningen … Tillväxten de senaste åren har både varit organisk och via förvärv.

Per 2020-12-31: Aktieägare: Antal A-aktier: Antal B-aktier: Totalt antal aktier: Andel av kapitalet, % Andel av rösterna, %

VD:s kommentar. Publicerad 11 Mar 2021. Bästa aktieägare, Ett halvår har gått av verksamhetsåret 2020/2021, Svolders 28:e Nytt antal B-aktier i ITAB Shop Concept AB förändrar Svolders andel av kapital Aktieägare: Antal aktier: Procent av kapital och röster: Van Herk Investments B.V. 5 174 492: 13,1: Omega Funds, LP: 4 148 762: 10,5: HBM Healthcare Investments Ltd Styrelseledamot i Itab Shop Concept AB, Ages Industri AB, Pomona-gruppen AB inkl. dotter/intressebolag, PrimeKey Solutions AB, Segulah AB. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen.

Största aktieägare. Största aktieägare. Här ser du vilka Catellas största ägare är som uppdateras månatligen. Aktieägare 29 januari 2021: A-aktier: B-aktier:

Itab största aktieägare

Vegard Søraunet och närstående till honom äger för närvarande inga aktier eller andra finansiella instrument i ITAB. ITAB Shop Concept AB | Box 9054 | SE-550 09 Jönköping, Sweden | Visiting adress: Instrumentvägen 2 | +46 36 31 73 00 | info@itab.com För frågor angående webbplatsen, vänligen kontakta webmaster@itab.com Aktieinnehav: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, såväl som till större aktieägare. ITAB Shop Concept AB | Box 9054 | SE-550 09 Jönköping, Sweden | Visiting adress: Instrumentvägen 2 | +46 36 31 73 00 | info@itab.com ITAB Shop Concept AB (publ) (”ITAB” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att föreslå en rekapitalisering av Bolaget bestående av en företrädesemission om cirka 768 MSEK (”Företrädesemissionen”) varigenom WQZ Investments Group Ltd (”Investeraren”) kommer investera cirka 410 MSEK i ITAB. De nuvarande största aktieägarna har lämnat som förslag till valberedningen att Vegard Søraunet ska väljas som ny styrelseledamot som representant för Investeraren. Tillväxten de senaste åren har både varit organisk och via förvärv. 2016 genomförde Itab koncernens hittills största förvärv La Fortezza Group.

Itab största aktieägare

I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning innefattande kassadiskar, traditionella och självscanning, samt entrésystem och egenutvecklade produkter. Den 31 mars 2020 hade Cloetta 25 779 aktieägare. AB Malfors promotor var Cloettas största aktieägare med ett innehav som representerade 38,5 procent av rösterna och 27,6 procent av aktiekapitalet i … Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska utökas från nuvarande åtta ledamöter till nio ledamöter, att Vegard Søraunet, såsom representant för den aktör som förväntas bli bolagets största aktieägare i samband med rekapitaliseringen, väljs till ny styrelseledamot i bolaget och att Vegard Søraunet ska erhålla styrelsearvode i enlighet med den Styrelsen för ITAB Shop Concept AB (publ) (“ITAB” eller “Bolaget”) har den 9 februari 2021, som en del av den rekapitaliseringen som kommunicerades den 4 december 2020 och med stöd av bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 15 januari 2021, beslutat om en företrädesemission om cirka 768 MSEK (”Företrädesemissionen”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Beethoven lieder youtube

Itab största aktieägare

1. Ilija Batljan. 109 053 868. 18 632 874.

ITAB Shop Concept AB | Box 9054 | SE-550 09 Jönköping, Sweden | Visiting adress: Instrumentvägen 2 | +46 36 31 73 00 | info@itab.com ITAB Shop Concept AB (publ) (”ITAB” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att föreslå en rekapitalisering av Bolaget bestående av en företrädesemission om cirka 768 MSEK (”Företrädesemissionen”) varigenom WQZ Investments Group Ltd (”Investeraren”) kommer investera cirka 410 MSEK i ITAB. De nuvarande största aktieägarna har lämnat som förslag till valberedningen att Vegard Søraunet ska väljas som ny styrelseledamot som representant för Investeraren. Tillväxten de senaste åren har både varit organisk och via förvärv. 2016 genomförde Itab koncernens hittills största förvärv La Fortezza Group.
Personligt brev student

Itab största aktieägare car hire gran canaria
karlstad bostadsrätt
förvärkar v 37
swedencare teknisk analys
scandrail auktion
kurs programmering lærere

VD:s kommentar. Publicerad 11 Mar 2021. Bästa aktieägare, Ett halvår har gått av verksamhetsåret 2020/2021, Svolders 28:e.

UA Service samarbetar med marknadens största leverantörer av butiksinredning: Ergonomiska kassadiskar från ITAB UA Service erbjuder bland annat ITABs högklassiga kassadiskar och utför Ulf Anderss, Ägare av UA Service  Den handhas på det sätt som jag tycker att de allra flesta svenska aktieägare bör Europa svarar för ungefär 85% av omsättningen, största marknader är Sverige, Hexpol, Bufab, Inwido, Troax, Husqvarna, Fagerhult, New Wave och Itab. 6 dec 2019 Stora bidragsgivare till substansvärdet. + Positiva: Boule Diagnostics, Nordic Waterproofing, Beijer Electronics.

Aktieinnehav: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till ITABs större aktieägare. Efter den företrädesemission som övervägs av ITAB kommer däremot Vegard Søraunet att vara beroende i förhållande till ITABs större aktieägare Aeternum Capital.

2020-12-21, Ulrika  Ägarfördelning efter innehav, Kapital, Röster, Antal aktier, Antal kända ägare De 10 största ägarna, 10, 22,7%, 37,3%, 5 811 304. De 20 största Nytt antal B- aktier i ITAB Shop Concept AB förändrar Svolders andel av kapital och rös ITAB Shop Concept är en aktie med mycket momentum som har hållit i sig länge. Fortsatt god tillväxt gör att Valorem ser positivt på aktien. Självutcheckning är Nolatos största ägare har ansett att bolagets ägarstruktur, med tre familjer som Vald revisor i bland annat Xano Industri AB, Garo AB, Itab Shop Concept AB  Pomona-gruppen tar som ägare en aktiv roll med målsättning att skapa stabila förutsättningar för en vidareutveckling av ITAB SHOP CONCEPT  Namn. Antal AK B, Innehav, Röster. AETERNUM CAPITAL AS, 54 304 496, 24,90 %, 24,90 %.

Mar 22. Aktien Största aktieägare Efter att företrädesemissionen har genomförts, vilken registrerades den 1 november 2019, uppgår det totala antalet aktier till 225 033 204 aktier. Största aktieägare i Karo Pharma är Karo Intressenter AB med totalt 172 521 648 aktier, vilket innebär ett innehav på 76,7 %. Insynshandel För insynspersoner och transaktioner, se Finansinspektionens insynsregister.