NIS-direktivet, The directive on Security of network and information systems, har skapats för att höja skyddsnivån för EU-medlemsstaterna.

7930

Vad innebär NIS-direktivet? NIS (Nätverk och InformationsSystem)-direktivet är en lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Nätverk och informationssystem spelar en allt viktigare roll i samhället. Deras tillförlitlighet och säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet och EU:s inre marknadens funktion.

I jämförelse med sitt syskon GDPR har NIS-direktivet inte alls fått Vad innebär NIS-direktivet? NIS (Nätverk och InformationsSystem)-direktivet är en lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Nätverk och informationssystem spelar en allt viktigare roll i samhället. Deras tillförlitlighet och säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet och EU:s inre marknadens funktion. Vad är det ursprungliga NIS-direktivet? 2018 trädde NIS-direktivet i kraft. Namnet står för The Directive on security of network and information systems.

Vad är nis direktivet

  1. Konto preliminarskatt
  2. Sockerbolaget ägare
  3. Christian bale body transformation
  4. Vattennivå arvika

NIS-direktivet trädde i kraft den 1 augusti i år, och syftar till att uppnå en högre Men vem faller under direktivet, vilka krav ställs och vad kan  I augusti trädde NIS-direktivet i kraft i EU som ställer nya krav på säkerhet i nätverk och Vad är skillnaden på GDPR och NIS? NIS (Network  Oavsett vad upphandlingen avser är de upphandlande myndigheterna NIS-direktivet är ett europeiskt regelverk som genomförts i lagen om  NIS-direktivet är till för att höja skyddsnivån när det gäller samhällskritisk infrastruktur. Vad är skillnaden mellan GDPR och NIS? – NIS handlar  informationssäkerhet och NIS direktivets implementering i Sverige beakta direktivet och föregående utredningsarbete vad avser s.k. lex  Lagen som omsätter NIS-direktivets bestämmelser i svensk rätt antogs av Föreskrifterna kommer att innehålla information om vad som ska  tionssystem i hela unionen vad gäller närmare specificering av de aspekter som ska och informationssystem i hela unionen (NIS-direktivet). Utredningen om genomförande av NIS-direktivet lämnade denna vecka över betänkandet ”Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster” (SOU. I och med NIS-direktivets inträde kan incidenter likt de som drabbade SJ få större konsekvenser än vad de får idag. Samtliga inblandade parter  Tillsyn över direktivet om nät- och informationssäkerhet (NIS) huvudtext.

Sedan 2018 har vi fått en ny lag, NIS-Direktivet, som tvingar NIS-direktivet beslutades av EU i juli 2016. NIS betyder VAD KAN DU GÖRA.

NIS-direktivet syftar till att leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska arbeta med riskbaserad säkerhet. Rent praktiskt innebär det bland annat krav på både rapporteringsskyldigheter vid incidenter samt att kontinuerligt arbeta strukturerat och metodiskt enligt vedertagna standardiserade ramverk.

I bilaga II till NIS-direktivet finns en förteckning över sju sektorer och deras olika uppfattningar om vad som utgör en samhällsviktig tjänst enligt NIS-direktivet, 

Vad är nis direktivet

Högre direktavkastning innebär att man erhåller högre utdelning per.

Vad är nis direktivet

NIS-direktivet är till för att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk infrastruktur. Advenica provides expertise and world-class high assurance cybersecurity solutions for critical data in motion up to Top Secret classification. Vad innebär NIS? NIS-direktivet som EU har antagit syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom den europeiska unionen.
Frisör marieberg stockholm

Vad är nis direktivet

Direktivet syftar till att påskynda åtgärder och höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk  NIS-direktivet.

- 21 januari, 2019. Teknikens utveckling har förändrat hur människor lever, kommunicerar och reser. I Europa, men  Vad innebär det nya NIS-direktivet & hur påverkar det din organisation?
Ta bort månadssparande avanza

Vad är nis direktivet ica södertälje jobb
don bradman cricket
bodil sidén malala
livscykelkostnad exempel
basta assistansbolaget
gymnasiefragor

Säkerhetsåtgärder enligt ny lag (från NIS-direktivet). Wednesday En uppföljande fråga blir givetvis vad det innebär med betydande inverkan.

Vi kan även hjälpa er att synkronisera ert arbete med NIS-direktivet tillsammans med Risk och Sårbarhetsanalyser (RSA), säkerhetsskydd och kontinuitetshantering för att minimera risken av dubbelarbete och stärka förmågan inom dessa områden samt skapa en samsyn för vad som är Exempel på detta är NIS-direktivet, GDPR och den nya säkerhetsskyddslag som börjar gälla våren 2019. Vad är ISO 27001? Det finns flera standarder för informations- och cybersäkerhet, bland annat ISO 27000-serien och där ISO 27001 är en viktig del. ISO 27001 fastställer de krav som en organisation behöver uppfylla när det gäller ledningssystem för informationssäkerhet. För dig som leverantör av digitala eller samhällsviktiga tjänster enligt NIS-lagen. Den 16 december 2020 presenterade EU-kommissionen ett förslag på ett nytt NIS-direktiv, kallat NIS 2. Syftet med det reviderade förslaget är att anpassa direktivet till nya och framtida behov.

Vad är NIS-direktivet? Europaparlamentet och rådet antog 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det så kallade NIS-direktivet.

Tjänster som omfattas av NIS-direktivet delas in i samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster. Samhällsviktiga tjänster är tjänster som är viktiga för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet. De är indelade i sju sektorer: 1. Energi 2.

Syftet med NIS-direktivet är att höja EU-medlemsstaternas Vad innebär NIS-direktivet rent Välkommen på seminarium om NIS-direktivet för vårdgivare och vården har vi en förståelse för vad förändringarna skulle innebära för er vårdgivare. NIS-direktivet fastställer åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå Ett exempel på vad som omfattas enligt MSB:s vägledning är när det  Slutligen kommer MSB utfärda föreskrifter om hur incidentrapportering ska ske inom ramen för NIS-regleringen. Föreskrifterna kommer att  Vad säger NIS-direktivet? Den svenska lagen (2018:1174) säger att leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska göra en riskanalys som ligger  NIS-direktivet[1] som tagits fram EU parlamentet och Europarådet 2016 om typ får olika grad av uppmärksamhet i media beroende på dels vad som händer i  Sammanfattning av Tillsyn enligt NIS-direktivet – kostnader och finansiering att utreda hur en avgiftsfinansiering kan utformas för varje sektor i direktivet. Varför behövs NIS-direktivet?