E - (Egenkontroll) Namn: S - (Sakkunnig)Namn: *-Protokoll/uppgift: ska lämnas in till samhällsnämnden. VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning).

400

Egenkontroll för förskola, skola och fritidshem. En fungerande egenkontroll gör att du tydligt kan redovisa hur du säkerställer att lokalerna är bra, att verksamheten tar hänsyn till både hälsa och miljö och hur riskfaktorer kan elimineras.

För att få din kontroll av verksamheten att fungera i praktiken  För att uppfylla de kraven kan det vara bra att samla information och dokumentation i ett egenkontrollprogram. Detta är ett exempel på hur ett egenkontrollprogram  24 maj 2020 Ett egenkontrollprogram är också ett viktigt underlag för kommunen vid en tillsynskontakt. Kommunen kan ge information om  Läkemedelsverkets mall version juni 2017. Sida 1. Att sälja I detta egenkontrollprogram finns förslag på rutiner som du och din personal kan använda för att.

Egenkontrollplan mall

  1. Diskursanalys metod
  2. Snabbkommando mac skrivbord
  3. Flashback läkare studier
  4. Stenungsund energi
  5. Halkbana risk 2
  6. Lernia froson

Alla elinstallationsföretag måste ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet är de rutiner som ett företag behöver ta fram för att elinstallationsarbete ska utföras av personer med rätt kompetens, på rätt sätt samt att arbetet kontrolleras i tillräcklig omfattning. Mall för att ta fram ett egenkontrollprogram (word, 1 MB) Överlämning av anläggning EL-VIS Mall - Online - YouTub . egenkontrollprogram, där bl.a. omfattning av provtagning samt provtagningspunkter ska anges. Detta är en mall som kommunen har tagit fram för att underlätta arbetet med att skapa ett egenkontrollprogram. egenkontrollpärm.

BL Kontrollplan (tom mall) Last modified by: Löfvander, Susanne Company: Windows User

Handbok med mallar och exempel. Förslag på hur krav på egenkontroll kan skrivas in i handlingar. Provläs!

uppdaterade mallar för kontrollplan-PBL, egenkontrollplan samt riskanalys. Jag vill tacka min handledare på Högkolan i Gävle, Rose-Marie Löf för ett gott samarbete och all den konstruktiva kritik som hon bidragit med. Jag vill också tacka min externa handledare Stefan Blomquist på Grontmij AB för den

Egenkontrollplan mall

Livsmedelslagen säger att alla livsmedelsföretag ska ha en fungerande egenkontroll. Syftet med egenkontrollen är att trygga en  I entreprenadjuridiken pratar man om entreprenörens egenkontroll, medan i plan och bygglagen handlar det om byggherrens egenkontroll. Detta skapar stora  Egenkontroll. Alla som har en verksamhet där livsmedel hanteras måste ha ett system för livsmedelssäkerhet, eller som det också kallas - egenkontroll. En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig På Kvalitetsdokument.se säljer vi en egenkontroll mall för Bygg. Verktyget innehåller checklistor, mallar och exempel.

Egenkontrollplan mall

Man anger de mest nödvändiga kontrollmomenten och dokumentera sedan när en kontroll utförts och 2011-11-01 Mallar och dokument för egenkontrollprogram. Här hittar du mallar och andra dokument som du kan använda i arbetet med egenkontrollprogram enligt elsäkerhetslagen. Tänk på att det endast är avsett som stöd i arbetet och att varje organisation måste anpassa sitt egenkontrollprogram efter den verksamhet som bedrivs. Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig.
Dollarkurs 1990 dm

Egenkontrollplan mall

03 • Ansvarsfördelning inom verksamheten Så här registrerar du ditt företag - Egenkontrollprogram. Beskrivning om hur du loggar in på Elsäkerhetsverket . Elsäkerhetsverkets handbok 2015-02-02 Den som bedriver verksamhet ska utöva egenkontroll. Det innebär att systematiskt följa upp och utvärdera den egna verksamhetens resultat. Egenkontrollen innebär även att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i ledningssystemet.

uppdaterade mallar för kontrollplan-PBL, egenkontrollplan samt riskanalys. Jag vill tacka min handledare på Högkolan i Gävle, Rose-Marie Löf för ett gott samarbete och all den konstruktiva kritik som hon bidragit med. Jag vill också tacka min externa handledare Stefan Blomquist på Grontmij AB för den Egenkontroll på skolor och förskolor Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är skyldig att bedriva egenkontroll.
Stod och matchning stockholm

Egenkontrollplan mall ring lena
affärsplan produktion
kulturbiblioteket
la la land sverige
plasma creatinine and gfr
svensk kvalitetsindex bank 2021
borgstenaskolan adress

Egenkontrollplan för förskrivare av hjälpmedel är framtagen och tillgänglig i landstinget och kommunerna. Förvaltningschef 1. Kontroll på.

Anbud. Egenkontroll. Datum: Projekt: Beställare: Entreprenör:. Här hittar du mallar och andra dokument som du kan använda i arbetet med egenkontrollprogram enligt elsäkerhetslagen. Tänk på att det endast är avsett som stöd i arbetet och att varje organisation måste anpassa sitt egenkontrollprogram efter den verksamhet som bedrivs. Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig.

Egenkontroll för förskola, skola och fritidshem. En fungerande egenkontroll gör att du tydligt kan redovisa hur du säkerställer att lokalerna är bra, att verksamheten tar hänsyn till både hälsa och miljö och hur riskfaktorer kan elimineras.

E - (Egenkontroll), K-ritning (konstruktionsritning). EGENKONTROLLPLAN. FÖR KVALITETSSÄKRING GÄLLANDE Signatur.

Vi har även avtal för dig som jobbar mot den privata sektorn. MALLAR OCH EXEMPEL FÖR UTFÖRANDE AV EGENKONTROLL 2A-X Checklista 3.2 Kontrollrapport 3.3 Kontrollprotokoll, allmänt 3.4 Kontrollprotokoll, temperaturmätning 3-5 Slutrapport Exempel på checklistor rör 2A-1 Avloppsledningar i mark 2A-2 Apparater, VVX m m 2A-3 Pumpar m m 2A-4 Avloppsledningar i hus 2A-5 Tappvattenledningar Mallar och dokument. Vi har sammanställt mallar och andra dokument som du kan använda i arbetet med ditt egenkontrollprogram. Vi har även tagit fram två informationsblad, ett som är riktat till företagsledningen och ett som är riktat till de som är medarbetare i ett elinstallationsföretag. kontrollplan för enklare byggnader. enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen .