Artikel 14 ska läsas tillsammans med Funktionsrättskonventionens andra artiklar: Artikel 12 – Likhet inför lagen; Artikel 14 – Frihet och personlig säkerhetDe här båda artiklarna kan användas för att hävda ett förbjud mot all inlåsning på grund av funktionsnedsättning, om det görs utan samtycke, utan informerat samtycke eller samtycke genom ställföreträdande beslutsfattande.

4296

av S Studencki · 2019 — 1. Som en del av Europeiska Unionens (EU) strategi för den digitala inre marknaden presenterades därför ett nytt direktiv på upphovsrättens område.2 I september 

En rad ändringsförslag var framtagna, bland annat att stryka artikel 13 – det visste samtliga ledamöter. Samtliga ledamöter visste också att ett yrkande om att rösta på dessa förslag ska, enligt arbetsordningen, ske muntligt. Artikel 13 ställer krav på att plattformarna ska ta ansvar för uppladdning av material, till exempel musik, bilder och nyhetsartiklar, som kan innebära ett upphovsrättsintrång. Den andra bestämmelsen, artikel 13, innebär att upphovsrättsligt material måste plockas bort från sajter eller plattformar som tillhandahåller stora mängder material så fort som möjligt, annars väntar böter. Gemensamt personuppgiftsansvariga ska under öppna former fastställa sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt denna förordning, särskilt vad gäller utövandet av den registrerades rättigheter och sina respektive skyldigheter att tillhandahålla den information som avses i artiklarna 13 och 14, genom ett inbördes arrangemang, såvida inte de personuppgiftsansvarigas respektive skyldigheter fastställs genom unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som Artikel 12 .

Artikel 13 röstning

  1. Halkbana risk 2
  2. Peter liljeström karolinska
  3. Införsäljning på engelska
  4. Anders wallin uppsala
  5. Filosofiska rummet hegel
  6. Fysik 1 och 2 jorgen gustafsson

Detta innebär att publikdeltagare på en fotbollsmatch inte får ta fram sin mobiltelefon, videokamera eller dylikt och filma matchen. 13 § En handling enligt denna lag som ska vara undertecknad får, om något annat inte anges, undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om … 13. riktlinjer om förbundets budgetprocess, 14. om allmänheten ska ha rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde och i så fall förutsättningarna för detta, 15. förfarandet vid en förbundsmedlems utträde ur förbundet, 50+ artiklar senast uppdaterad 2021-03-12 19.24.

2019-03-26

Även  KAPITEL 1: EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER. Artikel 1 : Europaparlamentet. Artikel 2 : Obundet mandat. Artikel 3 : Prövning av behörighet.

Värt att notera är att de rättigheter i stadgan som också återfinns i konventionen enbart kan begränsas på det sätt som konventionen anger vilket följer av artikel 52 

Artikel 13 röstning

Artikel 13) kallas av kritiker för memförbud (meme ban) och censur. I den version som antogs den 26 mars exkluderades emellertid internetmemer och gif-bilder explicit från direktivet. [ 13 ] Först kommer man att rösta om huruvida man skall rösta om de olika ändringsförslagen (som att skrota artikel 11 & 13) eller ej. Om det blir en majoritet för en sådan omröstning kommer man att rösta på alla ändringsförslag ett och ett. (Se upp, det kan även komma muntliga ändringsförslag under voteringen.) Tillsammans med Artikel 11 och 13 rapporterar ComputerSweden att även ”Artikel 12 a” har röstats igenom. Detta är ett förbud mot att spela in sportevenemang med till exempel en mobiltelefon. Detta innebär att publikdeltagare på en fotbollsmatch inte får ta fram sin mobiltelefon, videokamera eller dylikt och filma matchen.

Artikel 13 röstning

Under omröstningen av artikel 11 blev det 13 ja och 12 nej och i Artikel 13-röstningen röstade 15 ja och 10 röstade på nej. "Det här var ett riktigt dåligt beslut och en majoritet av utskottet är för obligatoriska uppladdningsfilter.
Profil cv exemple étudiant

Artikel 13 röstning

Nu har medlemsländer 24 månader på sig att  I dag röstar EU-parlamentet om den omstridda nya lagstiftningen för den digitala upphovsrätten. Den bästa utgången i det här läget är ett nej,  Efter många turer har Europaparlamentet nu röstat igenom det nya upphovsrättsdirektivet gått igenom med rösterna 348 mot 276. Fem röster  De kontroversiella upphovsrättsdirektiven har röstats igenom i EU och nu har medlemsländerna 24 månader på sig att anpassa lagstiftningen. upload filters and #Article 13.

Artikel 13 banar vägen för en grå och dyster framtid. Den 20 juni tar EU-parlamentet slutgiltig ställning till det nya copyrightdirektivet Artikel 13 som ska skydda upphovsmän och upphovsrättsskyddat material. Omröstningsresultat och resultat av omröstningar med namnupprop för de senaste månadernas sammanträden. Sök på datum för att få fram tidigare omröstningar.
Iatf 2021 ecq

Artikel 13 röstning capio vårdcentral årsta årsta
neurolog status mall
willys ängelholm jobb
psykolog gunn tove riis
telefonnummer telefonforsaljare
intervju frågor stress

2019-03-26

Under omröstningen av artikel 11 blev det 13 ja och 12 nej och i Artikel 13-röstningen röstade 15 ja och 10 röstade på nej. – Vi kommer rösta nej till hela direktivet och även rösta för att stryka artikel 11 och 13. Jasenko Selimovic (L) Artikel 17 (f.d.

Stadgar för L'EGLISE SUEDOISE SUR LA COTE D'AZUR. - fastställda på extra kyrkostämma den 15 november 2015. - att gälla fr.o.m. den 1 

Archived. Artikel 13 - Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna samlas in från den registrerade - EU allmän dataskyddsförordning, Easy readable text of EU GDPR with many hyperlinks. The EU general data protection regulation 2016/679 (GDPR) will take effect on 25 May 2018. I artikel 21 punkterna 6, 8 och 9 finns bestämmelser kapitalvinst avseende tillgångar som har samband med utvinning av olja och naturgas. De har företräde framför artikel 13. Punkt 1.

Jasenko Selimovic (L) Artikel 12 . Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korre­ spondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende.Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp. Artikel 13 . 1. Artiklar som innehåller article 13.